Gwarancja jakości: Integrowana Produkcja Roślin

Co oznacza znak jakości IP? To certyfikat żywności!

Integrowana produkcja roślin (IP) to system jakości żywności, który ma umocowanie w przepisach prawnych tj. ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin; jest gwarancją produktów o wysokich walorach jakościowych; umożliwia wykorzystanie wszystkich dostępnych metod oraz uwzględnienie czynnika ekonomicznego i ochrony środowiska.

Czytaj dalej Gwarancja jakości: Integrowana Produkcja Roślin